Hedef Dergisi

İŞ SÜREÇLERİ DİJİTALLEŞME İLE HIZ KAZANIYOR

Köklü geçmişiyle hizmet verdiği sektörde Türkiye'nin en fazla tercih edilen yerli yazılım şirketi Nebim, müşteri ilişkileri yönetiminden, perakende ve kurumsal performans yönetimine kadar geliştirdiği yazılımlarla firmaların hizmetinde... 

Nebim, hem sunmuş olduğu hizmetlerle hem de yenilikleriyle yazılım sektöründe önde gelen isimlerden biri. Nebim’in hikayesini paylaşır mısınız?

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) alanındaki iş uygulamalarıyla kurumların iş süreçlerini destekleyen Nebim, 1966'dan beri süregelen deneyimi ve bilgi birikimi ile Türkiye'nin en köklü geçmişe sahip bağımsız yazılım firmalarındandır. Hazır giyim, ayakkabı, zincir mağazalar, çok katlı mağazalar ve optik yazılımlarında Türkiye'nin en fazla tercih edilen yerli yazılım şirketidir.

Bugün Türkiye geneline yayılmış Nebim Çözüm Ortakları ile birlikte 500 kişiyi aşan uzman bir kadro; 9.000'den fazla firma ve 100.000'den fazla kullanıcıya hizmet vermeyi sürdürmektedir. Nebim'in geliştirdiği Kurumsal Kaynak Planlaması, Tedarik Zinciri Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Perakende Yönetimi ve Kurumsal Performans Yönetimi iş yazılımlarından ve hizmetlerinden yararlanan firmalar; işletme kaynaklarını en etkin biçimde kullanabilmekte ve iş süreçlerini verimli yönetebilmektedirler.

e-Dönüşüm sürecinizden bahseder misiniz? Müşterilerinize bu hizmet ile ne sunuyorsunuz?

Bugün Dünya’da, Türkiye’de ve Nebim’in hizmet verdiği sektörlerde ciddi bir dijitalleşme var. Artık kağıt ve eski hantal süreçler ortadan kalkıyor. İşletme kaynaklarını daha verimli kullanmak ve şirketler arası entegrasyonu daha verimli kılmak adına tüm süreçler elektronik ortama geçiyor. Otorite bu anlamda e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, Yeni Nesil ÖKC ve davamı gelecek yeni süreçler ile bir e-Dönüşüm sürecini başlatmış oldu. Fakat bu uygulamalar aynı zamanda firmalara da maliyetlerinde ciddi tasarruf sağlayacak ve fatura süreçlerinde hız ve etkinlik kazandıracak.  Otorite çok hızlı davrandı ve kısa süre içinde birçok şirketi e-Fatura’ya, ardından e-Deftere ve Ocak 2016 itibariyle de e-Arşiv sürecine dahil etti.  Nebim olarak, e-Fatura uygulamasını ve hayatımıza bir yıl önce girmeye başlayan e-Defter uygulamasını desteklemek üzere, özellikle finans ve muhasebe uygulamalarımızda geliştirmeler yaptık ve uygulamalarımızı özel entegratörler ile entegre ettik. İlk e-Defter beratlarının oluşturulması ve beyan edilmesi sürecini Nisan 2015 de başarı ile tamamladık. Mayıs 2015 de, e-Deftere tabi müşterilerimizin Şubat beratlarını zamanında hazırlayıp beyan etmelerini sağlayarak yakın destek hizmetlerimizi sürdürmeye devam ettik. İlk aşamada yüzlerce firma e-fatura operasyonlarını da yürütmeye ve bu konuda entegrasyonlarını yapmaya başlamış oldu.

Ardından 01.01.2016 itibari ile E-arşiv uygulamaları da hayatımıza girmiş oldu. Birçok firmayı kapsayan bu uygulama, bir zorunluluk projesi değil aynı zamanda verimlilik projesi olarak da öne çıktı. Artık özellikle perakende de fatura süreçlerinde hızlı ve verimli bir ortam oluşmuş oldu. Faturaların saklama ve diğer operasyonlarında olumlu etkinlikler oluştu. Nebim olarak 01.01.2016 itibari ile Nebim V3 uygulamasını kullanan firmalarda başarılı bir geçiş sağlayarak önemli bir dönemi başlatmış olduk.

Devamında tebliğde belirtilmiş olan kriterlere sahip olan firmalar 01.04.2016 itibari ile kademeli olarak  Yeni Nesil ÖKC’leri devreye almaya başladı. Bu dönem kendi içinde bazı safhalarda gelişirken firmaların ERP’leri ile Yeni Nesil ÖKC’lerinin entegre çalışması gerekliliği önem kazandı. Nebim, Nebim V3 ERP yazılımını, işbirliği içerisinde olduğu firmaların bu sürece kolaylıkla uyum sağlayabilmeleri adına başka sistemler ile kolaylıkla entegre edilebilen açık bir platforma dönüştürdü. Bu noktada 1.4.2016 tarihi itibariyle Yeni Nesil ÖKC geçiş seferberliği ilan ederek Nebim V3 kullanan firmalarımıza yakın destek vermeye devam ediyoruz. Oluşan bilgilerin entegre bir şekilde çalışması ile hem bilgi kalitesini artırmış hem de hızlı bir ortam oluşturmuş oluyoruz. Bu entegrasyon dönemi Türkiye için yeni bir başlangıç olduğundan hızla adapte olunarak, verimlilik daha da artacaktır. Önümüzdeki dönemde de tüm insan kaynağımız ile mevzuattaki değişiklikleri izlemeye, gerekli düzenlemeleri yapmaya ve desteklediğimiz çözüm alternatiflerini zenginleştirmeye devam edeceğiz.

Lider olduğunuz perakende sektöründe sizi farklı kılan özellikleriniz neler?

Nebim olarak, yerel mevzuat değişikliklerine, sektörel ihtiyaçlara çok daha hızlı uyum gösterebiliyor ve bu nedenle müşterilerimize daha hızlı ve verimli hizmet verebiliyoruz. Nebim’ in, sektörün köklü ve kapsamlı iş süreçlerine sahip olan birçok markayla işbirliği içinde olması sürekli yüksek know-how’ını geliştirmesini desteklemektedir. Firmalar ERP'ye geçiş kararını aldıktan sonra Nebim'i sadece uyarlama sürecinde değil, aynı zamanda fiili kullanıma alma sürecinde de her an yanlarında bulabiliyor. Nebim olarak ürün ve ürün ve hizmetin her boyutunda, müşterimizin gerçek ihtiyacına uygun çözümler sunduğumuz için sektörde farklı bir yerimiz farklı olduğunu söyleyebiliriz.

Geçtiğimiz yıl Nebim için nasıl sonlandı? Bu yıldan beklentiniz nedir?

2015’i e-Dönüşüm stratejisinden ve birçok önemli marka ile işbirliği başlattığımızdan dolayı yoğun bir yıl olarak geçirdik. Yılı %36'lık başarılı bir büyüme oranı ile kapadık. Yıl içerisinde, 2011 yılında lansmanını yaptığımız Nebim V3 ürünümüz ile 1.500 ‘ün üzerinden firma ile işbirliğine ulaşmış olduk. Türkiye geneline yayılmış olan Nebim Çözüm Ortakları tarafında da benzer büyümeler ile önemli tecrübeler elde etmiş ve işbirliği sayımızı artırmış olduk.

e-Dönüşüm uygulamaları nedeni ile yoğun bir şekilde başlayan 2016 yılı, YN ÖKC geçişleri ile de yoğun bir şekilde devam ediyor.  Firmaların Nebim V3 kullanımlarında verimliliklerini artırmak için Nebim’in verimlilik ölçüm çalışmaları ve Nebim Akademi portalinin kullanımını artırma konusunda da önemli hedeflerimiz bulunmaktadır. 2016 yılında;  büyüyen insan kaynağımız ile birlikte kullanıcılarımıza ve çözüm ortaklarımıza ulaştırdığımız hizmetin hızını ve kalitesini daha da arttırmayı hedefliyoruz. 

Demo Talebi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.